Ocenění

Kvalita, čerstvost a původ masa má v naší společnosti svou mimořádnou prioritu. Četná ocenění a certifikáty jsou výsledkem snahy všech zaměstnanců společnosti, zárukou pro konečné spotřebitele a důležitým vodítkem pro obchodní partnery.
Objednávkové centrum