Historie

Historie

Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. je největším zpracovatelem drůbežího masa v České republice. Ve třech provozovnách zpracovává jatečnou drůbež a vyrábí drůbeží produkty. Obchodní společnost je jediným českým zpracovatelem kachního masa u nás.

64-valueFile-vodnanyzavod1.jpg

Důležité milníky

Vodňanská drůbež, a.s. má tři zpracovatelské závody a distribuční centra, která se nacházejí ve Vodňanech, Modřicích, Mirovicích a distribuční centrum ve Skořenicích. Celková kapacita všech porážek je 240 000 kusů kuřat denně a cca 30 000 kachen, což představuje roční objem 90 000 tun zpracovaného kuřecího masa a 8 000 tun masa kachního.

Všechny provozovny splňují přísné veterinárně – hygienické normy ČR a EU a splňují všechna kritéria pro export do 3. zemí. Zpracovává se zde přísně veterinárně kontrolovaná drůbež pouze z českých uzavřených chovů. K výkrmu této drůbeže se používají krmné směsi vyrobené ze surovin nakoupených, ošetřených a uskladněných dle platných ISO norem.

Obchodní společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 15. dubna 1998. V roce 2003 došlo ke změně názvu na společnost Agropol Food, s.r.o. Jejím 100% vlastníkem se stala společnost Agropol Group, a.s.

Samostatný vznik značek Vodňanské kuře a Vodňanská kachna se datuje do roku 2004.

  • 66-valueFile-logo-vodnanske-kure.png
  • 67-valueFile-logo-vodnanska-kachna.png

V roce 2009 došlo ke změně vlastníka mateřské společnosti a tím i k dalším organizačním změnám. K 29. květnu 2009 společnost koupila část podniku „Závod Vodňany“ od společnosti Jihočeská drůbež, a.s. a 30. září 2010 koupila podnik označený jako „Závod Skořenice“. Tím se z pouze obchodní společnosti stala společnost i výrobní.

65-valueFile-jihoceska-drubez-vodnany.jpg

K 31. prosinci 2009 došlo ke změně názvu a sídla společnosti. Název společnosti byl Vodňanská drůbež, s.r.o. a sídlo Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany.

K 1. lednu 2010 byla zapsána fúze společností Vodňanská drůbež, s.r.o. se společnostmi PROMT Modřice, a.s., Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. a Intergal Vrchovina, a.s.

K 30. dubnu 2010 koupila společnost podnik Tábor od společnosti Jihočeská drůbež, a.s. Tím se ze společnosti Vodňanská drůbež, s.r.o. stala jedna společnost zajišťující si vlastní výrobu i obchod. Výrobní společnosti přinesly s sebou dlouhou tradici výroby drůbežích produktů datující se do šedesátých let minulého století.

K 1. lednu 2011 došlo ke změně právní formy společnosti na akciovou společnost.

K 30.11.2011 došlo k uzavření provozu v Táboře a přesunu vařené výroby do závodu ve Vodňanech. Dále došlo k přesunu masné výroby do nově vybudovaných prostor na závodu v Modřicích.

Objednávkové centrum