Učiliště

Vyučte se pro naši obchodní společnost a získejte odměnu za produktivní práci

Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. nabízí ve spolupráci se Středním odborným učilištěm služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, žákům vycházejícím ze základních škol příležitost vyučit se potravinářskému řemeslu s možností získat měsíční odměnu za produktivní práci a poté se stát zaměstnancem stabilní a prosperující české společnosti.

Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. je v současné době největším českým výrobcem, zpracovatelem a dodavatelem drůbežího masa a zároveň jediným zpracovatelem kachního masa na domácím trhu. Filozofií firmy je produkce pouze české kvalitní potraviny, díky využití moderních technologií a dodržování mezinárodních standardů pro bezpečnost potravin.

Společnost Vodňanská drůbež,a.s. nabízí uplatnění absolventům těchto učebních oborů:

  • 29-56-H/01 Řezník-uzenář
  • 29-51-E/01 Potravinářská výroba
  • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce)

Měsíční odměna za produktivní práci 500 – 3.000,- Kč. Konkrétní výše bude záviset na učebním oboru, stupni dosaženého ročníku, chování učně a studijních výsledcích.

Přihlášky do učebního oboru zasílejte na adresu:

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II
389 01  Vodňany

tel.: +420 383 390 516

e-mail:
sousvodnany@sousvodnany.cz

www.sousvodnany.cz

O Vašem zájmu učit se pro naši společnost, tedy i získat odměnu za produktivní práci, nás prosím informujte před nebo současně se zasláním přihlášky k učebnímu oboru, a to na uvedených kontaktech:

Personální oddělení
tel.:  +420 383 838 010

e-mail:

personalni.vodnany@voddrubez.cz

www.vodnanskadrubez.cz

Vodňanská drůbež, a.s.
Radomilická 886, Vodňany II
389 01  Vodňany

Objednávkové centrum