Peer systém

Nová úroveň welfare a kvality

Jedná se o mechanizovaný způsob odchytu, nakládky a přepravy živé drůbeže. Peer systém zajišťuje šetrný způsob chytání, nakládání a přepravy živé drůbeže a významně zlepšuje standardy welfare. Peer systém významným způsobem přispívá k lepší kvalitě produktů a vzhledem ke zvyšujícím se nárokům některých našich obchodních partnerů, kteří kladou velký důraz a kontrolují podmínky správného zacházení s živou drůbeží a zároveň kontrolují kvalitu drůbežího masa a finálních produktů, pomohl „Peer systém“ ke splnění těchto nároků. Peer systém snižuje náklady na pracovní sílu, snižuje namáhavou a fyzickou práci zaměstnanců a zvyšuje produktivitu práce.

Dopravní prostředky využívané prostřednictvím „Peer systému“ jsou vybaveny ventilací, která zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu v rámci přepravy drůbeže. Vzhledem k vybavení vozidel účinným ventilačním systémem je přeprava drůbeže v letních měsících a při extrémně vysokých teplotách velmi šetrná.

71-valueFile-kamion-peer.jpg

Co je PEER SYSTÉM?

Jedná se o holandský systém pro automatické chytání, manipulaci, transport a vyskladnění jatečných kuřat. Tento systém používáme v provozovně ve Vodňanech. Díky tomuto systému, modernizaci, došlo k odstranění ručního odchytu drůbeže a transportu v podobě „bedničkového“ způsobu.

Součástí této nejmodernější transportní techniky je vedle plné automatizace, unikátní ventilační systém reagující na aktuální změny teplot a také, převážená drůbež není vystavena žádné stresové situaci, a to ani při nouzovém zastavení dopravy. Výsledkem všech těchto faktorů tak došlo k výraznému posunu v kvalitě dodávané suroviny, a to díky šetrnému způsobu odchytu a následného vyskladnění na porážce.

Technologie

Technologie Peer systemu se skládá ze strojů pro automatický odchyt jatečných kuřat na farmách (tzv. kombajnů), ze strojů pro manipulaci s kuřaty mezi kombajnem a transportním prostředkem (tz. Shuttly), dále z transportních prostředků s technologií pro automatické naskladnění a vyskladnění kuřat (tzv. návěsy Peer) a z technologie na porážce, která slouží pro vyskladnění kuřat a jejich dopravu do prostoru, navěšování na porážkovou linku. Veškeré stroje a zařízení Peer systému jsou konstrukčně upraveny tak, aby celý proces splňoval zásady pro welfare zvířat a aby byla drůbež před porážkou ochráněna před případnými negativními vnějšími vlivy.

73-valueFile-peer2.png

*welfare: životní pohoda zvířat   

Objednávkové centrum