Důležité informace

 Splnění informační povinnosti dle zákona č. 643/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, informuje obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. jako podnikatel spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to u obecného orgánu:

České obchodní inspekce – kontaktní údaje - Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz. Web: adr.coi.cz.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Zveřejnění rozhodnutí podle § 529 odst. 1 občanského zákoníku

 

Společnost Vodňanská drůbež, a.s., se sídlem na adrese Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČO 25396480, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1953/KSCB, rozhodla (rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady) dne 15.8.2016 mimo jiné tak, že:

 

a) rozhoduje ve smyslu § 417 odst. 4 zákona o obchodních korporacích o spojení všech akcií společnosti a zároveň ve smyslu § 529 občanského zákoníku o jejich přeměně, a to tak, že dosavadní 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 100.000.000,- Kč, 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč, 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000,- Kč a 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč se spojují a přeměňují do jediné kmenové zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 373.900.000,- Kč,

 

b) určuje lhůtu, ve které jediný akcionář odevzdá společnosti dosavadní akcie vydané společností, v délce dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí.

 

Vodňanská drůbež, a.s.