Proč české kuřecí maso?

Proč české kuřecí maso?

V některých zemích Evropské unie, které k nám drůbeží maso dováží, nemají tento způsob chlazení plošně zavedený a dováží k nám drůbež chlazenou ve vodě. Chlazení drůbeže po jatečném opracování ve společné vodní lázni neumožňuje zchladit co nejrychleji drůbež na požadovanou teplotu max. 4 °C ve všech částech těla. Přináší proto riziko v podobě přenosu patogenních mikroorganismů z jednoho jatečně opracovaného těla na další.

Přeprava, porážení, jatečné opracování a vlastní zpracování drůbeže probíhá pod stálou veterinární kontrolou během celého výrobního procesu. Kvalitní produkce drůbežího masa je výsledkem dodržování welfare zvířat, moderního jatečného opracování, důkladného vychlazení a vícefázové kontroly jakosti.

KVALITA JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ

Proto věnujeme neustálou a mimořádnou pozornost vlastním i dodavatelským chovům. Nestačí nám pouze, že na farmy dohlíží státní veterinární dozor sledující jejich chod, ani to, že farmy musí splňovat podmínky integrovaného povolení. My chceme víc.

DOZOR A AUDITY

Farmy jsou pod centrálním veterinárním dohledem a pravidelně probíhají zookonzulentské návštěvy. Naši zaměstnanci vykonávají na farmách vlastní interní audit a pravidelné kontroly. Součástí kontrol jsou výrobny krmných směsí, kde je nastaven centrální systém monitoringu, ověřování a kontroly krmiv i jednotlivých komponentů. O živá kuřata se starají pouze lidé, kteří jsou pravidelně školení na zásady ochrany zvířat včetně legislativních požadavků.

Věnujeme kontrole zpracovatelského procesu velkou pozornost. Do výrobních závodů přijímáme zvířata pouze tehdy, pokud jsme obdrželi informace relevantní z hlediska bezpečnosti potravin – informace o potravinovém řetězci. V tomto prohlášení chovatele jsou uvedeny např. také záznamy o zdravotním stavu drůbeže a zároveň je s tímto prohlášením dodán protokol laboratorního vyšetření na přítomnost salmonely z akreditované laboratoře.

Další aktuality

Objednávkové centrum