Benefiční koncert pro Chelčický domov sv. Linharta

Benefiční koncert pro Chelčický domov sv. Linharta

Rok s rokem se sešel a dobrovolníci z řad zaměstnanců Vodňanské drůbeže, a.s. se znovu zapojili ve spolupráci se zaměstnanci a uživateli  služeb Chelčického domova sv. Linharta do příprav a organizace již 4. ročníku benefičního koncertu konaného ve prospěch Domova. Účelem těchto koncertů je podpořit potřebné lidi, kteří si neví rady, kteří potřebují pomoc se svými zdravotními a psychickými problémy. Právě pro tyto lidi jsou určeny služby Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. Zaměstnanci i dobrovolníci domova (mezi něž se řadí i zaměstnanci obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s.) pod vedením ředitelky  Mgr. Kláry Kavanové Muškové, poskytují v bývalé faře v obci Chelčice nedaleko Vodňan, sociální služby se záměrem vytvořit zázemí a podmínky pro kvalitnější život klientů s různými typy postižení.

Rozsah poskytovaných služeb se v letošním roce dále rozšířil. Kromě sociálně terapeutické dílny určené osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které zde naleznou dlouhodobou a pravidelnou podporu ve zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, zájemci mohou využít i pečovatelskou službu, sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby. Pečovatelská služba umožňuje uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí a zabezpečuje jim vhodnou pomoc při tělesných, duševních i sociálních potřebách, s důrazem na rodinný přístup. Služba sociální rehabilitace svou specifickou činností směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením, chronickým duševním onemocněním (poruchy chování, zejména potíže v komunikaci a v sociálním chování), posilováním návyků a nácvikem běžných činností pro samostatný život. Sociálně aktivizační služby usilují o předcházení sociální izolace osob se zdravotním postižením podporou aktivního života rozvíjením sociálních kontaktů. Všechny aktivity domova jsou vedeny společným cílem, zajistit co nejkvalitnější život a pomoc lidem, které vyčleňuje ze společnosti jakékoliv zdravotní omezení. I z tohoto důvodu byla jako další forma pomoci vybrána benefice, při které si všichni uživatelé služeb Chelčického domova sv. Linharta mohou společně s ostatní veřejností užít příjemného večera a načerpat mnoho dalších sil prostřednictvím krásné hudby a umění.

 

Další aktuality

Objednávkové centrum