Drůbeží sekaná vařená

Drůbeží sekaná vařená

Drůbeží sekaná vařená

Hmotnost 750g 2000g
Balení Střevo, VL Střevo, VL
Trvanlivost 35 dní 35 dní
Česká potravina
  • VL - Volně ložené
  • Střevo - -
Objednávkové centrum