ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

NÁZEV PROJEKTU: SPECIFICKÁ ŠKOLENÍ NEPŘENOSITELNÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ VE VODŇANSKÉ DRŮBEŽI

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/60.00263

Částka: 7 679 395,68 Kč

Doba realizace projektu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011

POPIS PROJEKTU

Záměrem projektu je realizace na míru vytvořených specifických vzdělávacích kurzů, které detailně proškolí cca 365 klíčových zaměstnanců. Společnost spatřuje v tomto projektu možnost podpořit další profesní vzdělávání zaměstnanců a komplexně rozvinout firemní systém lidských zdrojů. Právě ve specifickém vzdělávání a práci s lidskými zdroji vidí firma hlavní devizy, jak obstát v současné tvrdé konkurenci. Kvalifikace zaměstnanců a adaptabilita jsou nezbytným předpokladem pro dlouhodobý růst a rozvoj společnosti.

Zejména v období, kdy se ekonomika potýká s ekonomickou recesí, jsou kvalifikovaní, loajální a adaptovaní zaměstnanci konkurenční výhodou. Pro dosažení tohoto cíle projektu je nutná realizace specifických vzdělávacích kurzů a dalších aktivit, a to zejména v oblasti specifických, odborných a profesních dovedností.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Vodňanská drůbež v hlavních oborech firemní činnosti, zvláště ve výrobních technologických činnostech.

Vzdělávání bude realizováno dodavatelsky /VŘ dle OPLZZ/ Trvání projektu je 12 měsíců. Po celou dobu realizace bude projekt řízen zkušeným týmem: projektovým manažerem, finančním manažerem, administrativním asistentem, koordinátorem projektu.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

  • Specifické pokročilé technologické školení – obsluha a údržba označovacího zařízení BIZERBA
  • Specifické pokročilé technologické školení – obsluha a údržba balícího zařízení MONDINI a TIROMAT
  • Specifické pokročilé technologické školení – obsluha a údržba kalibrovacího zařízení MAREL
  • Specifické pokročilé technologické školení – obsluha a údržba plnícího stroje HANDTMANN
  • Specifické pokročilé technologické školení – obsluha a údržba masírovacího zařízení INJECTSTAR
  • Specifické pokročilé technologické školení – obsluha a údržba kutru LASKA
  • Finanční, HR a výrobní obecná školení ve VD

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti Vodňanská drůbež, a.s.

CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Vodňanská drůbež, a.s. v hlavních oborech firemní činnosti, zvláště ve výrobních technologických činnostech.

REALIZÁTOR PROJEKTU:

Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, 389 01 Vodňany 

IČ: 25396480 

https://www.esfcr.cz/

 

Objednávkové centrum