Vývoj v procesu příjmu živé drůbeže s vlivem na kvalitu masa

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Společnost Vodňanská drůbež, a.s. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1953, tímto informuje, že ve výrobním areálu ve Vodňanech realizuje projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

  • Název projektu: Vývoj v procesu příjmu živé drůbeže s vlivem na kvalitu masa
  • Příjemce dotace: Vodňanská drůbež, a.s., IČ: 253 96 480, Radomilická 886, PSČ 389 01  Vodňany
  • Operační program: Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020
  • Opatření: 16 Spolupráce
  • Podopatření: 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
  • Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
  • Místo realizace: Výrobní areál společnosti Vodňanská drůbež, a.s. ve Vodňanech
  • Doba realizace: Zahájení: 15. 10. 2015
  • Předpokládané ukončení: 30. 9. 2016

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

Projekt „Vývoj v procesu příjmu živé drůbeže s vlivem na kvalitu masa“ realizuje společnost Vodňanská drůbež“ ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality produkovaného drůbežího masa díky zavedení automatizovaného systému odchytu, svozu a vyskladnění jatečné drůbeže. Cílem projektu je zlepšení a optimalizace podmínek při chytání, transportu a vyskladnění drůbeže s cílem maximálně eliminovat stresovou zátěž, omezit poškození a poranění drůbeže a tím zajistit minimalizaci negativního vlivu těchto operací na kvalitu produkovaného masa. Realizace projektu také umožní zlepšení systému dohledatelnosti a zlepšení kontroly nad jednotlivými procesy. Instalace nové technologie povede k snadnějšímu a účinnějšímu čištění a desinfekci technologie pro odchyt, přepravu a vyskladnění, čímž bude sníženo riziko kontaminace přepravované drůbeže.

Odkaz na stránky Evropské komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova:

eu-zemedelsky-fond-pro-rozvoj-ve.jpg

program-rozvoje-venkova-logo.jpg

Objednávkové centrum