Optimalizace a inovace v procesech porcování a balení drůbežího masa.

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 

Společnost Vodňanská drůbež, a.s. se sídlem Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1953, tímto informuje, že ve výrobním areálu ve Vodňanech realizuje projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

 

Název projektu:        Optimalizace a inovace v procesech porcování a balení drůbežího masa.

 

Příjemce dotace:          Vodňanská drůbež, a.s., IČ: 253 96 480, Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany

Operační program:       Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Opatření:                     16.       Spolupráce

Podopatření:                16.2     Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií

Operace:                      16.2.2   Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 

Cíl operace:               Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 

Místo realizace:            Výrobní areál obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. ve Vodňanech

 

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu:      30. 4. 2020

 

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

 

Projekt „Optimalizace a inovace v procesech porcování a balení drůbežího masa“ realizuje společnost Vodňanská drůbež, a.s. ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Projekt je zaměřen na inovaci a optimalizaci výrobních procesů týkajících se výroby celého i porcovaného baleného drůbežího masa a drůbežích drobů. Cílem procesní inovace je v maximální možné míře snížit riziko kontaminace a senzorických změn u produkované balené celé drůbeže, porcovaného drůbežího masa a drůbežích drobů. Nová technologie bude instalována a nastavena tak, aby bylo v maximální možné míře využito prvků automatizace a robotizace s minimálním podílem ruční práce a minimalizací rizika porušení chladírenského řetězce. Zavedení nového procesu bude mít jednoznačně pozitivní vliv na ekonomiku obchodní společnosti, a to především díky zvýšení její konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu. Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. toho dosáhne především zvýšením kvality, bezpečnosti a trvanlivosti výrobků.

 

 

Odkaz na stránky Evropské komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_cs.htm

 

eu-zemedelsky-fond-pro-rozvoj-ve.jpg

Objednávkové centrum