Liên hệ với

Trung tâm giao dịch khách hàng

Đường dây an toàn: 800 100 520, 800 100 521
Telefon: +420 383 838 242
Fax: +420 383 838 292
E-mail: objednavky@voddrubez.cz

Giờ làm việc

Thứ hai-Thứ Sáu: 6,00-16,00
chủ nhật: 10,00-13,00

Export

Ing. Lenka Hankovcova
00420 728 871 025

export@voddrubez.cz

Liên hệ với

Vodňanská drůbež, a.s.
Radomilická 886, Vodňany II
389 01 Vodňany

Telefon: +420 383 838 001 (switchboard)
Fax: +420 383 838 049
Đường dây an toàn: 800 100 520, 800 100 521
E-mail: info@voddrubez.cz
Web: www.vodnanskadrubez.cz 
Số k/d:
 25396480
số thuế: CZ25396480

The company is registered in the Commercial Register kept by Regional Court in České Budějovice, section B, insert 1953

Bảng thông tin cho khách hàng

Bảng thông tin cho khách hàng