Vývoj v procesu příjmu živé drůbeže s vlivem na kvalitu masa

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

 

Společnost Vodňanská drůbež, a.s. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1953, tímto informuje, že ve výrobním areálu ve Vodňanech realizuje projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

 

Název projektu:            Vývoj v procesu příjmu živé drůbeže s vlivem na kvalitu masa

 

Příjemce dotace:          Vodňanská drůbež, a.s., IČ: 253 96 480, Radomilická 886, PSČ 389 01

                                   Vodňany                                 

Operační program:       Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Opatření:                     16        Spolupráce

Podopatření:                16.2     Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií

Operace:                      16.2.2   Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 

Místo realizace:            Výrobní areál společnosti Vodňanská drůbež, a.s. ve Vodňanech

 

Doba realizace:            Zahájení:                                 15. 10. 2015

Předpokládané ukončení:         30. 9. 2016

 

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

 

Projekt „Vývoj v procesu příjmu živé drůbeže s vlivem na kvalitu masa“ realizuje společnost Vodňanská drůbež“ ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality produkovaného drůbežího masa díky zavedení automatizovaného systému odchytu, svozu a vyskladnění jatečné drůbeže. Cílem projektu je zlepšení a optimalizace podmínek při chytání, transportu a vyskladnění drůbeže s cílem maximálně eliminovat stresovou zátěž, omezit poškození a poranění drůbeže a tím zajistit minimalizaci negativního vlivu těchto operací na kvalitu produkovaného masa. Realizace projektu také umožní zlepšení systému dohledatelnosti a zlepšení kontroly nad jednotlivými procesy. Instalace nové technologie povede k snadnějšímu a účinnějšímu čištění a desinfekci technologie pro odchyt, přepravu a vyskladnění, čímž bude sníženo riziko kontaminace přepravované drůbeže.

 

Odkaz na stránky Evropské komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_cs.htm

eu-obrazel.jpg

logo-program-venkova.jpg

Objednávkové centrum
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací