Dotace

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

 Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Společnost Vodňanská drůbež, a.s. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1953, tímto informuje, že ve výrobním areálu ve Vodňanech realizuje projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Název projektu:        Optimalizace a inovace procesů při porážení a opracování drůbeže

Příjemce dotace:          Vodňanská drůbež, a.s., IČ: 253 96 480, Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany

Operační program:       Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Opatření:                     16.       Spolupráce

Podopatření:                16.2      Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií

Operace:                      16.2.2   Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cíl operace:           Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Místo realizace:             Výrobní areál obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. ve Vodňanech

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu:      31. 5. 2019

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

Projekt „Optimalizace a inovace procesů při porážení a opracování drůbeže“ realizuje společnost Vodňanská drůbež, a.s. ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a bezpečnosti produkovaného drůbežího masa. Projekt umožní obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. inovovat stávající technologické postupy. Nové technologie a optimalizace celého technologického procesu umožní efektivní opracování jatečné drůbeže s výrazně nižším rizikem mikrobiální kontaminace produkovaných drůbežích jatečných produktů. Nová technologie a optimalizace celého technologického procesu povede k produkci standardně opracovaných jatečných kuřat a k lepšímu zhodnocení drobů a vedlejších jatečných produktů. Instalace nové technologie a optimalizace a inovace procesů při porážení a opracování drůbeže bude mít jednoznačně pozitivní vliv na ekonomiku obchodní společnosti, což povede ke zvýšení její konkurenceschopnosti.

Odkaz na stránky Evropské komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_cs.htm