O nás

Naše výrobky jsou každodenní součástí českých kuchyní již od roku 1965. Výrobky od této doby prošly mnoha změnami, nicméně jsme vždy respektovali tradiční hodnoty, chutě a návyky našich zákazníků.

Samostatný vznik značek Vodňanské kuře a Vodňanská kachna se datuje do roku 2004.

V

jižních Čechách byly již odedávna přírodní podmínky pro chov drůbeže příznivé. Dle dostupných dokumentů se zde již od středověku chovaly husy. Toto významné postavení si chov drůbeže v jihočeském kraji zachoval i na přelomu 20. a 21. století.

Po druhé světové válce se začal ukazovat stoupající zájem o drůbeží maso a již v té době se začaly také objevovat první studie, které dokládaly nutriční a dietetickou hodnotu tohoto masa. Začal stoupat zájem o drůbeží maso, který je vidět i v narůstajícím počtu receptů v kuchařkách. V té době přišlo Státní rybářství s převratnou formou produkce vodní drůbeže jako doplňku k chovu ryb. Roku 1949 se v Nových Hradech na rybnících odchovalo zhruba 20.000 jatečných kachen. Byla zahájena etapa „kaprokachního” hospodářství, které využívalo výhody současného polovolného chovu kachen na chovných rybnících; díky zbytkům krmiva pro kachny obsádka v takovém rybníku lépe a rychleji rostla.

Společenskopolitické změny, které se odehrávaly roku 1948, se odrážely i ve vývoji produkce drůbeže a jejího zpracování. Došlo k vytvoření společného podniku Jihočeského kraje, který měl za úkol šlechtit nová plemena, chov hrabavé drůbeže, zpracovávání drůbeže a vajec, distribuci hotových výrobků doma i do zahraničí. 1. ledna. 1957 vznikl národní podnik Jihočeské drůbežářské závody se sídlem v Českých Budějovicích, který drůbež, převážně kuřata, nakupoval, ale i sám choval.

V druhé polovině 50. let se projevila nutnost vybudovat moderní zpracovatelský závod, který by efektivně a racionálně zpracovával narůstající produkci v drůbeži a tak započalo budování nového závodu. Výstavba trvala více než 4 roky a do plného provozu byl nový vodňanský drůbežářský závod oficiálně uveden 7. května. 1965.

Od samého začátku bylo dominantním programem nového závodu zpracování drůbeže. A kým se před zahájením provozu ve Vodňanech drůbež zpracovávala na technologicky, technicky a organizačně nevyhovujících místech, kde převládala ruční práce, nové technologické vybavení vodňanského závodu vzbuzovalo respekt a bylo pokládáno za špičku drůbežářského zpracovatelského oboru.

Vodňanský závod doslova otevřel dveře novému pojetí zpracování drůbeže.