Výrobní proces

Celá výrobní a distribuční vertikála je zárukou standardní výroby, vysoké kvality a zdravotní bezpečnosti našich výrobků dodávaných na trh. Zajistili jsme dosledovatelnost jednotlivých vstupů do procesu výroby - od kontroly krmných směsí, výkrmu jatečné drůbeže a zpracování masa až po distribuci na jednotlivé odběratele.

Výrobní proces pod kontrolou

Drůbež pochází výhradně z českých uzavřených chovů - z vlastních farem nebo od smluvně vázaných chovatelů. K výkrmu drůbeže se používají vlastní krmné směsi a zpracovává se zde pouze veterinárně kontrolovaná drůbež.

Výroba probíhá ve veterinárně schválených závodech, které jsou vybaveny moderními technologiemi

Výroba probíhá ve veterinárně schválených provozovnách, které jsou vybaveny moderními a výkonnými porážecími a porcovacími technologiemi, dále kvalitními technologiemi na výrobu masných výrobků a masných polotovarů a rovněž moderními balícími systémy. Všechny závody mají velkokapacitní chladírenské a mrazírenské sklady s důsledně řízenými teplotními podmínkami.

Expedice je centrálně řízená a probíhá z 7 logistických center rozmístěných po celé České republice, což umožňuje rychlý a pružný závoz našich výrobků do všech míst v České republice a do dalších zemí Evropské Unie - jak velkým nadnárodním sítím, tak i malým soukromým odběratelům.

Roční objem činí 90 000 tun kuřecího masa a 8 000 tun kachního masa, při čemž je obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. jediným domácím zpracovatelem kachního masa v České republice.