Systémy řízení jakosti

Všechny produkty obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. jsou vyráběny pod stálým dozorem státní veterinární správy a splňují veškeré požadavky na zdravotní nezávadnost a jakost výrobku. V našich provozovnách se zpracovává pouze drůbež z českých uzavřených chovů a je zajištěna dosledovatelnost v celém výrobním a expedičním řetězci, a to až ke konečnému spotřebiteli.

Jsme si vědomi vysokých nároků našich odběratelů i spotřebitelů kladených na kvalitu potravin.

Výrobní závod společnosti Vodňanská drůbež a. s.Provozovny obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. splňují přísné veterinárně-hygienické legislativní parametry pro Českou republiku a EU a jsou oprávněny i pro vývoz produktů do třetích zemí.

O dodržování přísných veterinárních, hygienických a nadstandardních jakostních požadavků při výrobě produktů svědčí i to, že jsou závody držiteli certifikátů mezinárodních standardů jakosti BRC, IFS (od roku 2006) a certifikátů systému kritických kontrolních bodů HACCP (od roku 2002). Mezinárodní standardy BRC (British Retail Consortium) a IFS (International Food Standards) byly vytvořeny pro jasné určení bezpečnostních, kvalitativních a provozních kritérií v organizacích vyrábějící potraviny.

Výše zmíněné mezinárodní normy stanovují nadstandardní požadavky na veškeré fáze zpracování potravin poté, co surovina opustí zemědělskou prvovýrobu. Každým rokem probíhá ve výrobních provozovnách úspěšná recertifikace těchto mezinárodních potravinářských standardů a systému HACCP.

V provozovnách každoročně probíhají externí odběratelské audity, které jsou prováděny dle nadstandardních požadavků jednotlivých zákazníků. Odběratelské audity jsou prováděny druhou (odběratelem) či třetí stranou (externí auditorskou společností).

Certifikáty

  • Certifikát HACCP
  • Cetrifikát IFS Vodňany
  • Certifikát IFS Modřice
  • Certifikát IFS Mirovice
  • Certifikát BRC Vodňany
  • Certifikát BRC Modřice
  • Certifikát BRC Mirovice