Garance kvality

Výrobní proces nutný pro vznik konečného kvalitního a bezpečného výrobku je kontrolován od přípravy krmných směsí přes vylíhnutí kuřat a jejich výkrm na farmě až po konečné zpracování na finální výrobky ve výrobních provozovnách. Velký důraz je kladen na dosledovatelnost masa, surovin a obalů. V případě potřeby je možno okamžitě zjistit, kterým dodavatelům v jakém objemu jsme daný výrobek dodali.

Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. vytvořila vysoké nároky v produkci výrobků té nejvyšší kvality. Vstupní surovinou pro výrobky obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a. s., je pouze drůbež z českých chovů, která je chována v uzavřených halách. Chovatelé, přepravci i zpracovatelé jatečných zvířat jsou povinni dodržovat legislativní požadavky týkající se ochrany zvířat proti týrání. Tyto legislativní požadavky vymezují hustotu osazení kuřat chovaných na maso a z toho plynoucí povinnosti chovatele. Každý chovatel jatečných kuřat musí také absolvovat kurz odborné přípravy a získat Osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso. Moderní chovatel musí zajistit mnoho úkonů k maximálnímu zajištění welfare chovaných zvířat − např. intenzita osvětlení, zachování doby tmy, hranice obsahu CO2 a NH3 atd. Kontrola kvality výrobků probíhá nepřetržitě.

Výrobní proces nutný pro vznik konečného kvalitního a bezpečného výrobku je kontrolován od přípravy krmných směsí přes vylíhnutí kuřat a jejich výkrm na farmě až po konečné zpracování na finální výrobky ve výrobních provozovnách. Velký důraz je kladen na dosledovatelnost masa, surovin a obalů. V případě potřeby je možno okamžitě zjistit, kterým dodavatelům v jakém objemu jsme daný výrobek dodali.

Všechny naše provozovny mají nastaveny, udržovány a neustále zdokonalovány systémy kontroly kvality a jakosti, které zahrnují dodržování a ověřování mikrobiologických, fyzikálně-chemických, senzorických a nutričních parametrů v celém procesu výroby, expedice a přepravy, a to jak dle legislativních požadavků České republiky a Evropské unie, tak i dle nadstandardních požadavků našich odběratelů. Ve všech výrobních závodech se dodržuje vysoká úroveň správné výrobní a hygienické praxe a jsme nositeli certifikátů mezinárodních standardů BRC a IFS. Nezávisle na uvedených skutečnostech si někteří odběratelé provádějí audity a kontroly na jednotlivých výrobních závodech sami.

Pro přehrávání je potřeba nainstalovaný Flash player, ke stažení zde.

Zpracování masa, které je též pod neustálou veterinárně-hygienickou kontrolou, je prováděno řádně proškolenými zaměstnanci, kteří denně na všech našich linkách zpracují kolem 240 000 kusů drůbeže. „Vždy čerstvé, vždy chutné“ není jen planým heslem, ale je heslem, které reprezentuje naše výrobky hned v několika bodech.

  • Chlazené drůbeží maso je vždy 100% čerstvé – již několik hodin po spuštění výrobní linky může být ve Vaší lednici
  • Již podle výše zmiňované rovnice je naše kuře vždy české, od českého chovatele, zpracovávané českým výrobcem
  • Kvalitní maso je výsledkem dodržování welfare zvířat, moderního jatečného opracování, důkladného vychlazení a vícefázové jakostní kontroly.

Všechny výrobní provozovny společnosti jsou vybaveny moderními technologiemi na opracování drůbeže a každoročně se investuje do obnovy, rekonstrukce a rozšíření výroby. Chlazení kuřat, kachen i slepic probíhá v chladicích vzduchových tunelech na teplotu nižší než +4 °C. Zlepšují se tak dietetické vlastnosti masa, zdravotní bezpečnost a prodlužuje se jeho trvanlivost. V České republice se pro chlazení čerstvé drůbeže již vůbec nepoužívá vychlazování ve vodní lázni na rozdíl od jiných států Evropské unie. Vodou nechladíme ve zpracovatelských závodech již přes 15 let. Právě to je totiž jedna z věcí, které ovlivňují kvalitu masa, neboť ve vodní lázni dochází daleko více ke kontaminaci masa.

Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. je jedním z mála podniků v České republice, který zachoval svou tradiční značku a svůj postoj k celkové výrobě. Je důležité tvořit české výrobky a podporovat tak tuzemský trh. Díky své kvalitě dokáže naše české maso převyšovat kvalitu masa dováženého z ostatních zemí, které nemůže být nikdy tak čerstvé a nikdy s takovou garancí původu, jako je naše pravé vodňanské kuře.