Vyhrajte 50 výrobků do 15 minut!

Soutěž byla ukončena 30. 09. 2015

 

Pravidla soutěže Vyhrajte 50 výrobků do 15 minut!

Všeobecné podmínky

- Všeobecné podmínky obsahují základní informace o soutěži a pravidla v nich uvedená, jsou závazná jak pro soutěžící, tak pro zřizovatele soutěže. Všeobecné podmínky se mimo jiné věnují problematice soukromí soutěžících a související ochraně osobních údajů.

- Veškerá data získaná od uživatele jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platném ke dni vyhlášení soutěže.

- Zřizovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být uveřejněna na stránkách www.vodnanskadrubez.cz nebo přímo na podnikové prodejně Vodňany, nám. Svobody 10, 389 01 Vodňany, a to ve formátu "Jméno – Příjmení-Město"

- Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Podle ustanovení § 1914 odst. 1) občanského zákoníku se uplatní odpovědnost za vady pouze na úplatné nabytí věci - nikoli tedy na dary či výhry v loteriích nebo soutěžích. Zřizovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru www.vodnanskadrubez.cz.

Účastníci a podmínky soutěže

- Účastník soutěže (dále jen účastník nebo soutěžící) - osoba, která splňuje níže uvedené podmínky soutěže. Vhozením soutěžní účtenky potvrzuje výslovný souhlas s těmito pravidly, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se jimi řídit.

- Soutěže se může zúčastnit každý, kdo dovršil 18 let věku.

- Podmínkou zařazení do soutěže je hodnota nákupu, v rámci jednorázového nákupu v podnikové prodejně Vodňany vyšší, jak 500,- Kč.

V případě, že tuto podmínku soutěžící splňuje, na zadní stranu účtenky vyplní jméno, příjmení, město a telefon, na kterém bude soutěžící kontaktován v případě výhry a vhodí účtenku do soutěžního boxu. Soutěžní box bude po celou dobu soutěže zapečetěn a není možná žádná manipulace s vhozenými účtenkami.

Jestliže nebude na účtence jméno a příjmení účastníka, město a telefon, je pro účely soutěže neplatná a v případě jejího vylosování bude jako neplatná vyřazena a aktuální cena se bude losovat znovu do té doby, než bude vylosována platná účtenka. Zaměstnanci podnikové prodejny Vodňany, nám. Svobody 10, 389 01 Vodňany, se nemohou soutěže zúčastnit.

- Stejně tak bude posuzována účtenka, která bude poškozená nebo na které nebude zřetelně vyznačen datum, položky a celková částka útraty.

- Počet účtenek od jednoho zákazníka není omezen, tzn., čím máte více řádně označených účtenek v soutěžním boxu, tím máte větší šanci na výhru.

Doba trvání a slosování soutěže

- Soutěž probíhá od 1. září 2015 do 30. září 2015 včetně, po 30. září 2015 již není možné přijímat účtenky a zařadit je do slosování.

- Slosování proběhne nejpozději 5 pracovních dnů od doby ukončení soutěže.

Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v rámci podnikové prodejny Vodňany, nám. Svobody 10, 389 01 Vodňany (dále jen „místo konání soutěže“)

Výhry

•             1. místo: Balíček 50ti výrobků produktové řady do 15 minut šéfkuchařem v celkové hodnotě 3 000,- Kč.

•             2. místo: Poukázka na nákup v podnikové prodejně v hodnotě 1 000,- Kč. *

•             3. místo: Poukázka na nákup v podnikové prodejně v hodnotě 500,- Kč. *

*Poukázky jsou uplatnitelné pouze v místě konání soutěže.

Vyzvednutí výher

- Výherci soutěže budou vždy kontaktováni maximálně tři pracovní dny ode dne slosování, a to na telefonní číslo, které uvedou na účtence. V případě neplatného čísla výhra propadá.  Při tomto telefonátu soutěžící sdělí rok narození. Výhra bude předána pouze osobě, u které budou souhlasit údaje v občanském průkaze se jménem uvedeným na účtence a rokem narození uvedeným při kontaktním telefonu. Výhry budou připraveny k vyzvednutí na podnikové prodejně Vodňany, nám. Svobody 10, 389 01 Vodňany, a to měsíc od losování.

Výhra, v rámci prvního místa, v podobě 50ti výrobků produktové řady do 15 minut šéfkuchařem, bude připravena k vyzvednutí na podnikové prodejně Vodňany, nám. Svobody 10, 389 01 Vodňany, a to po telefonické domluvě s podnikovou prodejnou na telefonním čísle:  +420 724 935 013.

Pokud si výherce výhru ve shora uvedeném termínu nevyzvedne, výhra propadá bez nároku na náhradu.

Jiným osobám ani rodinným příslušníkům nelze výhru vydat a ani není možné v takovém případě výhru právně vymáhat.

- Vyzvednutí výher je možné dle otevírací doby prodejny, kterou lze nalézt na www.vodnanskadrubez.cz.  Zasílání výher ani jiné formy převzetí nejsou možné.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem této soutěže je: Vodňanská drůbež, a.s., sídlo Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01.

IČ: 25396480 DIČ: CZ25396480

Tato pravidla soutěže jsou platná od 1. září 2015 do 30. září 2015.