Dětská farma 2013

Dětská farma byla unikátním projektem, kde se děti mohly na chvíli proměnit ve farmáře. Učily se podojit krávu, uplést housku, zasadit květinu, chytat ryby ...

Spolu s tzv. „farmářskou smlouvou“ obcházely jednotlivá stanoviště, kde plnily rozmanité úkoly a získávaly krásné odměny. Vodňanské kuře nemohlo na Dětské farmě chybět :)