Active – time

Občanské sdružení vzniklo v únoru 2011. Jeho programovou náplní je vyhledávat, připravovat a nabízet dětem co nejširší škálu způsobů, jak smysluplně, kvalitně a bezpečně trávit svůj volný čas. Současně se veškerou činností prolíná vedle bezpečí také poslání napomáhat při rozvoji individuálních dovedností, znalostí a schopností dětí. Všichni pracovníci sdružení se řídí filosofií 10 PRINCIPŮ a sdružení dále podporuje jejich rozvoj osvojováním si nových odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii dětí.

 

Nad tento základní rámec si občanské sdružení klade za cíl pomoci integrovat do jednotlivých zájmových skupin i děti ze sociálně slabých a vyloučených rodin. Sdružení spolupracuje s organizacemi činnými v oblasti náhradní péče (pěstounské rodiny a dětské domovy) a také se věnuje dětem jinak handicapovaným.